August 15, 2023

August 15, 2023
เพราะลอตเตอรี่ออนไลน์ วงการขายหวยเกินราคาต้องลุกเป็นไฟ
ก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลที่แท้จริงของประเทศไทย เมื่อมีการนำ ลอตเตอรี่เข้าสู่ระบบออนไลน์ ได้สำเร็จในปี 2022 ทำให้ประชาชนชาวไทยได้รับความสะดวกสบายในการหาซื้อลอตเตอรี่โดยที่ไม่จำเป็นจะต้องออกนอกบ้านหรือที่ๆ จะมีแผงขายลอตเตอรี่ อย่างเช่น ตลาด ห้างสรรพสินค้า