ไอ้ไข่ คือใคร?

ไอ้ไข่ คือใคร?

       ไอ้ไข่ คือ วิญญาณศักดิ์สิทธิ์ที่คอยบันดาลโชคลาภให้แก่ผู้ที่คอยมาบูชากราบไหว้ โดยสิงสถิตอยู่ในไม้แกะสลักรูปเด็กผู้ชาย ตั้งอยู่ภายในวัดเจดีย์ ต.ฉลอง อ.สิชล จ. นครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ที่เคยถูกทิ้งร้าง โดยสมัยก่อนนั้นเมื่อวัวของชาวบ้านสูญหาย ก็จะมาบนบานไอ้ไข่เพื่อให้ได้วัวคืน และก็ได้วัวคืนทุกครั้ง ภายหลังต่อมาจึงเริ่มขอพรอื่นๆ ปรากฏว่าสมหวังทุกราย จนทำให้ไอ้ไข่มีชื่อเสียงโด่งดังเรื่องความศักดิ์สิทธิ์

ตำนานของ ไอ้ไข่วัดเจดีย์

     เป็นเรื่องเล่าที่สืบทอดกันมาช้านาน โดยว่ากันว่าไอ้ไข่คือลูกของชาวบ้านที่ชอบมาวิ่งเล่นในวัด แต่ประสบอุบัติเหตุจมน้ำเสียชีวิต และวิญญาณผูกพันกับวัดแห่งนี้ จึงได้สถิตอยู่ในวัดเจดีย์แห่งนี้

     บ้างก็ว่า หลวงปู่ทวด เดินธุดงค์มาปักหลักอยู่ในวัดเจดีย์แห่งนี้ โดยมีวิญญาณของไอ้ไข่ลูกศิษย์เดินทางตามมาด้วย ภายในวัดแห่งนี้มีทรัพย์สมบัติของมีค่าโบราณสถานเป็นจำนวนมาก หลวงปู่ทวดจึงให้ไอ้ไข่อยู่ที่นี่เพื่อรักษาทรัพย์สมบัติของวัด

ความศักดิ์สิทธิ์ของไอ้ไข่

     เดิมทีวันเจดีย์เป็นวัดเก่าแก่รกร้าง มีซากอิฐและเจดีย์โบราณอายุกว่า 1,000 ปี และได้บูรณะใหม่เมื่อปี พ.ศ.2500 ว่ากันว่าหากใครมานอนแล้วไม่บอกไม่กล่าว จะมีเด็กมาหยอกล้อเป็นประจำ ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2526 หลวงพ่อเทิ่ม ได้สร้างเหรียญบูชาไอ้ไข่ขึ้นมา ทำให้เกิดแรงศรัทธาแรงกล้า พร้อมกับความโด่งดังของไอ้ไข่ที่เล่าลือกันปากต่อปากในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์ในการรับบนไหว้เรื่องต่างๆ

วิธีบูชาไอ้ไข่วัดเจดีย์

     สำหรับผู้ที่ต้องการบูชาและบนบานไอ้ไข่วัดเจดีย์ ให้ซื้อดอกไม้ ธูป เทียน และทองคำเปลว ตามกำลังศรัทธา ก่อนจะจุดธูป 3 ดอก จากนั้นสวดบทบูชาพระรัตนตรัย และสวดบทนมัสการพระพุทธเจ้า ดังนี้

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อภิวาเทมิ (กราบ)

สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมังนะมัสสามิ (กราบ)

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ (กราบ)

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ

คาถาสวดบูชาไอ้ไข่วัดเจดีย์

     หลังจากสวดบทสวดข้างต้นเรียบร้อยแล้ว ให้ตั้งจิตเป็นสมาธิ เรียกชื่อ "ไอ้ไข่ เด็กวัดเจดีย์" จากนั้นสวดคาถาไอ้ไข่ ดังนี้

อิติ อิติ กุมารไข่เจดีย์ จะมะหาเถโร ลาภะ ลาภา ภะวันตุเม

     เมื่อสวดคาถาเสร็จแล้ว ก็เริ่มอธิษฐานขอพรให้สำเร็จ สมความปรารถนาทุกประการ จากนั้นนำทองคำเปลวไปติดที่ไม้แกะสลักรูปไอ้ไข่